Podrobnější informace k terapii

Jak již bylo uvedeno, v terapii se vedle verbálního zpracování tématu zaměřujeme též na tělesné prožívání, které úzce s našimi emocemi souvisí.

Dle individuálního terapeutického záměru, směřování procesu a potřeb klienta můžeme nebo nemusíme při terapii využít dotyk, vč. biodynamických masáží. Hluboké procesy mívají formu vegetoterapie, kdy se silně projeví emoční náboj i na tělesné úrovni. Někdy je zase nejúčinnější jemné držení za ruku. Vše se děje v souladu s momentálními tělesnými a psychickými impulsy klienta, tak, aby jeho emoce mohly vyjít na povrch, volně se vyjádřit a zpracovat tím nejpřirozenějším způsobem.

V terapii také využíváme techniky hraní rolí, Focusing, Biorelease monolog, Imaginace a další.

Setkáváme se postupně se svou primární osobností, tou, kterou bychom žili, kdybychom mívali již od raného dětství ty nejlepší podmínky pro náš plnohodnotný rozvoj – absolutní pozornost, lásku, bezpodmínečné přijetí, dostatek kontaktu, správně nastavené hranice atd. Většina z nás takové štěstí neměla a jako ochranný štít jsme si vytvořili tzv. sekundární osobnost, která může a nemusí být uvědomovaná.

Terapie je proces, kdy se dotýkáme bolavých témat a snažíme se o jejich pozitivní zpracování. Většinou až při dlouhodobé terapii také znovuobjevujeme a podporujeme svou primární osobnost, naše skutečné Já, pravé životní nastavení, svůj potenciál a zdroje.

Pozn.

Ctím Etický kodex psychologické profese a dodržuji jeho zásady.

Pravidelně navštěvuji supervize, abych mohla předávat svým klientům ze sebe to nejlepší.

Objednat se