Hana Štráfeldová

Psychologické poradenství
s využitím body-psychoterapie

Skupinové i individuální
lekce jógy

O mně

Na mé životní cestě mě provází hluboké přesvědčení o jednotě – neoddělitelnosti – duše, mysli a těla.

Touha poznávat tělo i psychiku mě přivedla ke dvouoborovému studiu psychologie a tělesné výchovy na Univerzitě Karlově. Výrazně jsem u sebe vnímala propojení emocí s tělesným prožíváním, a když jsem zjistila, že existují psychoterapeutické přístupy, které na tomto propojení staví, věděla jsem, že to je můj směr.

V roce 2013 jsem dokončila šestiletý výcvik v Biodynamické body-psychoterapii a absolvovala pak několik navazujících kurzů. Nedávno jsem vstoupila do dalšího dlouhodobého výcviku (Erogenetic), který mi k body-psychoterapii přidává mimo jiné i spirituální rozměr.

Psychologickému poradenství s využitím principů body-psychoterapie se věnuji od roku 2013.

Na vlastní kůži vím, jak je mocná, jak silný může mít vliv na poznávání a rozvíjení sama sebe, na léčení duše, na nalezení správných zdrojů a na vědomější a spokojenější život.

Z trochu jiného úhlu pohledu na jednotu těla, mysli a duše si mě absolutně získala jóga, která prorůstá mým životem téměř 20 let. Od roku 2017 jsem ji začala sama předávat dál na skupinových i individuálních lekcích.

Jsem ráda, že moje životní zaměření, přesvědčení, láska a hobby je zároveň mou prací. Dává to mému životu hlubší smysl, radost a jiskru.

 

Mimo mou soukromou praxi spolupracuji s Aperiem – společností pro zdravé rodičovství. Nabízím klientům v těžké životní situaci psychologické poradenství.

Působím také částečně v Psychologické poradně na Vinohradech.

V projektu NamasteCare vedu podpůrné psychoterapeutické skupiny pro lidi, kteří pečují o příbuzného s demencí.

 

 

VZDĚLÁNÍ

 

 • 2001–2007 Studium učitelství Psychologie (FF UK) a učitelství Tělesné výchovy (FTVS UK), zakončené SZZ (Mgr.)
 • 2008–2013 Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v Biodynamické body-psychoterapii (E.S.B.P.E.) (převážně pod vedením Eli Wiedenfelda a Květy Paluskové) www.vycviky.cz
 • 2013 Kurz Alpha nursing poradkyně – citlivá péče o miminka (Mona Lisa Boyesen)
 • 2015 Celotělová psychoterapie (Eli Weidenfeld)
 • 2016 Terapeutická práce s traumatem (Eli Weidenfeld)
 • 2017–2019 Jóga v širších souvislostech – Instruktorský kurz se zaměřením na zdravotní aspekty jógy (Marcela Mikešová a Kamila Neumannová), www.spiralni-joga.cz
 • 2019–2023 – Erogenetic – účastním se probíhajícího psychoterapeutického výcviku (Gussie Grace Wallem) www.erogenetic.cz
 • A řada dalších kratších jógových i psychoterapeutických kurzů, workshopů a seminářů…zkrátka pořád se učím 🙂
Hana Štráfeldová

Psychologické poradenství

Všechny nás v životě někdy potkávají krátkodobé nebo i dlouhodobé psychické těžkosti, situace a stavy, se kterými se snažíme sami nebo s podporou svých blízkých nějak vyrovnat. Ne vždy se nám to však daří. Máme nějaké jasně definované téma, které nás trápí a se kterým si nevíme rady. Nebo jen cítíme, že nejsme ve své kůži. Je v nás neklid, nepohoda, ale nedokážeme sami rozklíčovat pravou příčinu a poradit si s tím.

 

Nabízím individuální psychologické poradenství, kde můžeme společně a v bezpečném prostředí prozkoumat Vaše téma, Vaše obtíže a potřeby a nacházet způsoby, jak dosáhnout kýžené pohody a souladu se sebou i s okolím.

 

 

Každý člověk a jeho příběh je unikátní a já cítím ke všem svým klientům a jejich tématům hluboký respekt.

Zde uvádím spíš některé zobecněné příklady, kdy může být terapie užitečná:

 • Chováme se způsobem, který nám samotným vadí
 • Máme problémy ve vztazích
 • Máme fyzické potíže, zapříčiněné stresem
 • Zažíváme pocit ztráty nebo osamělosti
 • Cítíme se zahlcení, vyčerpaní, hledáme v životě rovnováhu
 • Chceme překonat trauma
 • Trpíme úzkostmi, strachy
 • Zažíváme smutek, sníženou radost ze života
 • Obtížně se rozhodujeme
 • Jsme nervózní
 • Chceme lépe poznávat a rozvíjet svou osobnost, své pravé Já

Naše tělo i psychika touží zbavit se zbytečné zátěže a má obrovskou schopnost sebeuzdravování. Když se nabídne tělu a psyché – této neoddělitelné dvojici – čas, prostor, bezpečí, uznání, podpora a určité terapeutické nastavení, sama si nejlépe najde způsob, jak si pomoci.

Kromě verbálního zpracování tématu se můžeme zaměřit i na tělesné prožitky, protože tělo v sobě ukrývá hlubokou pravdu o našich emocích. Je jako paměťová banka, ve které se ukládají nezpracovaná témata ve formě různých bolestí, chronického napětí ve svalech a v dalších tkáních, náš dech neproudí volně a poznáme, že stavba a držení našeho těla do určité míry našim tématům odpovídá.

 

S klienty se setkávám buď naživo nebo online – dle předchozí dohody.

Při prvních setkáních si povídáme o Vašich tématech a ladíme se na sebe. Postupně odkrýváme příčiny obtíží a v případě Vašeho zájmu se zaměřujeme i na uvědomování a zpracovávání tělesných impulsů, které s tématy souvisí a tím zpětně ovlivňujeme psychický stav.

Sezení trvá dle individuální potřeby a předešlé domluvy 60 nebo 90 minut.

Obvykle se domlouváme na frekvenci cca jednou za 1 nebo 2 týdny.

 

Podrobnější informace k terapii

 

Objednat se

Jóga

Na józe obdivuji její komplexnost, propracovanost a moudrost. Když cvičím, medituji nebo se věnuji pránájámě, jsem uvnitř sebe, v klidu a hloubce se svým vnitřním já. Tento stav miluji a jsem ráda, když se i lidé v mých lekcích dostanou blíže k sobě, k jemnému vnímání svého těla, dechu i emocí.

Jógu praktikuji přes 15 let a vystřídala jsem různé učitele i přístupy. Posledních 8 let jsem zakotvila u Spirální jógy, která mě nadchla především precizností provedení jednotlivých ásan. U zakladatelek Spirální jógy, skvělých učitelek Marcely Mikešové a Kamily Neumannové, jsem také absolvovala instruktorský kurz akreditovaný MŠMT, zaměřený na zdravotní účinky jógy.

 

 

Spirální jóga vychází z tradiční hatha jógy a zároveň respektuje princip anatomicky správného spirálního vedení pohybu.

Je obohacená o řadu pomůcek a zpřístupňuje tak kvalitní cvičení široké veřejnosti.  Pomůcky nám umožňují provést jednotlivé ásany v jednodušší nebo naopak v obtížnější variantě, v závislosti na našich individuálních možnostech a úrovni cvičení.

Spirální jóga se také inspiruje kineziologickými poznatky o svalovo-vazivových liniích těla, které mimo jiné úzce souvisejí s průběhem energetických drah v těle.

Je určena komukoli, kdo chce zklidnit mysl a zároveň zvýšit svou fyzickou kondici, zpružnit a zpevnit své tělo, získat k němu větší vnímavost a také zlepšit jeho držení. Přispívá ke kvalitnějšímu dýchání, upevňuje fyzický i psychický střed a harmonizuje životní energii.

Více o spirální józe na www.spiralni-joga.cz

 

Ctím individuální přístup ke všem cvičícím. Převážně u mne cvičí mírně až středně pokročilí jogíni, často mám v lekci i úplné začátečníky.

Celou lekci provázejí přesné a detailní instrukce.

Každá lekce je předem pečlivě promyšlena a má své téma a jasnou strukturu.

Pomůcky (cihličky, bločky, pásky, deky, balonky Sball, převzaté z pohybového konceptu Spiraldynamik®) nám pomáhají provést jednotlivé ásany koordinovaně a správně, dle individuálních proporcí a možností každého z nás. Kvalitní oporu zajišťuje nejen neklouzavá podložka, ale i zeď.

Spíše zůstáváme v jednotlivých ásanách a prodýcháváme je, občas také zařadíme kratší dynamickou sekvenci.

Koncentrujeme se na správné provedení ásany a náš dech necháváme ásanou prostoupit. Případně vnímáme i emoce, které mohou při našem cvičení vyvstat.

Je vhodné před lekcí minimálně 2 hodiny nejíst. S sebou si stačí vzít pouze pohodlné oblečení, veškeré potřebné pomůcky na cvičení jsou připraveny.

 

 • 90 min.
 • Max. 20 účastníků na polední lekci, v kurzech je lidí méně, takže je stále zajištěn individuální přístup
 • Přátelský kolektiv a příjemné moderní zázemí studia
 • Široká škála pomůcek
 • Přijatelná cena za lekci, možnost zvýhodněné ceny s permanentkou
Více informací

 

 • 1 až 2 lidé (buď přijdete sami, nebo s sebou vezmete známého, nepřidám k vám cizího člověka)
 • Standardně 90. min, v případě potřeby (např. jóga v těhotenství, jóga pro seniory, nebo při zdravotním omezení) lze domluvit i 60 min.
 • Naprostá pozornost věnovaná jen vám a vašemu provedení cvičení.
 • Ještě více pomůcek k dispozici než na skupinové lekci, např. závěsy na zdi, válec, a další.
 • Absolutní soukromí.
Objednat se

Lekce workshopy

AKTUÁLNĚ: JÓGOVÁ STUDIA SE V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ COVID 19 DO ODVOLÁNÍ  UZAVÍRAJÍ.

ALE JÁ S JÓGOU NEKONČÍM 😀

UCELENÝ KURZ SPIRÁLNÍ JÓGY BUDE PRO STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍKY POKRAČOVAT VE FORMĚ PŘEDTOČENÝCH VIDEÍ NA KANÁLE YOUTUBE.

NA POLEDNÍCH LEKCÍCH SE SETKÁME OPĚT PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU.

Takže snad již brzy budou opět aktuální informace zde:

Po celý rok s radostí cvičím ve velice příjemném studiu Karma yoga na Vinohradech a nově i v dejvickém studiu Aloha jóga.

 

Zde je momentální nabídka kurzů a lekcí:

 

Kurz „Spirální jóga pro zdravá záda“   (studio Karma yoga)

16.9. – 16.12.2020

každou středu 19:15 – 20:45.  (90 min)

Lze přijít i na jednotlivé lekce.

Přihlásit se na kurz

 

 

Lekce „Polední jóga“  (studio Karma yoga)

formou open class

každý čtvrtek od 12:00 – 13:00

Přihlásit se na lekci

 

 

Polední lekci jógy   (studio Aloha jóga).

od 9.9. 2020 každou středu 11:30 – 12:30

open class

Přihlásit se na lekci

 

 

bla

Platební podmínky

Psychologické poradenství i individuální lekce jógy

 

60 min … 800 Kč

90 min … 1100 Kč

 

Slevy pro ženy (muže) na rodičovské dovolené, studenty a seniory dle domluvy.

 

Prosím, respektujte, že za terapie a individuální lekce jógy, na které se nedostavíte a neodhlásíte se více než 24 hodin předem, si účtuji plnou částku. Děkuji za pochopení.

 

Skupinové lekce a kurzy jógy se řídí podmínkami a ceníky studií.

 

Číslo účtu: 2600221105/2010   (Fio banka)

Kontakt

Mgr. Hana Štráfeldová

Duchoslávka 2052/8

160 00, Praha 6 – Dejvice

 

Email: hana.strafeldova@gmail.com

Tel: (+420) 603 712 482

Pište prosím raději SMS, v co nejkratší době zavolám, odpovím zpět. Děkuji

Skype: hana.strafeldova

 

IČO: 07840985